CyberLink Screen Recorder 3.1.1.5068

CyberLink Screen Recorder 3.1.1.5068

CyberLink Corp. – Shareware – Windows
CyberLink Screen Recorder cho phép người dùng chụp chơi trò chơi, tạo video hướng dẫn hoặc ghi lại video chat với gia đình & bạn bè tại 30 khung hình / giây. Với cài đặt tùy chỉnh ghi âm, và khả năng cũng ghi lại hệ thống âm thanh và giọng nói, Screen Recorder cho biết thêm một công cụ hữu ích cho một hãng sản xuất video arsenal.

Tổng quan

CyberLink Screen Recorder là một Shareware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi CyberLink Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.351 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CyberLink Screen Recorder là 3.1.1.5068, phát hành vào ngày 06/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 01/05/2016.

CyberLink Screen Recorder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

CyberLink Screen Recorder Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho CyberLink Screen Recorder!

Cài đặt

người sử dụng 1.351 UpdateStar có CyberLink Screen Recorder cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản